Pladser efter politisk gruppe og land: 1994-1999 Konstituerende møde

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet efter land
Land Antal pladser Pladser
Belgien 6 7 6 2 1 3 25
Danmark 3 3 5 1 4 16
Frankrig 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Grækenland 10 9 4 2 25
Holland 8 10 10 1 2 31
Irland 1 4 1 7 2 15
Italien 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Luxembourg 2 2 1 1 6
Portugal 10 9 3 3 25
Spanien 22 30 2 9 1 64
Storbritannien 63 19 2 2 1 87
Tyskland 40 47 12 99
Den Europæiske Union 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Pladser efter politisk gruppe og land: 1994-1999 Konstituerende møde

Fordeling af den valgte politiske gruppe i Europa-Parlamentet efter land
Land Pladser i alt