Sammenligningsværktøj

Resultattyper:

Skøn: Sammenlægning, oprettet af Kantar, af tilgængelige nationale skøn eller rundspørgedata fra valget og offentliggjort i en given medlemsstat efter afstemningen er afsluttet, baseret på både kendte og pålidelige nationale meningsmålingsinstitutter.

Fremskrivning: Europa-Parlamentets fremskrivning er et skøn over dets sammensætning som følge af valget, der blev oprettet af Kantar som en sammenlægning af tilgængelige valgresultater, skøn eller rundspørgedata offentliggjort i medlemsstaterne efter afstemningen er afsluttet. Uden at det berører sammensætningen af det nyvalgte Parlament, er fremskrivningen baseret på strukturen i det afgående Parlament.

Foreløbig: Europa-Parlamentets sammensætning er baseret på foreløbige eller endelige nationale resultater, der offentliggøres efter, at afstemningen er afsluttet i alle medlemsstater, baseret på strukturen i det afgående parlament.

Foreløbige resultater: Første resultater som forelagt af medlemsstatens officielle valgmyndighed på grundlag af en procentdel af de talte stemmer.

Endelige resultater: Resultater som er offentliggjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed, efter at alle stemmer er talt sammen.

Officielle resultater: Endelige resultater som bekendtgjort af medlemsstatens officielle valgmyndighed og valideret af den nationale lovgivende myndighed.

Konstituerende session: Resultater som er offentliggjort officielt af det nyvalgte Europa-Parlament efter bekræftelse af medlemmernes berettigelseskriterier.

Afgående Parlament: Europa-Parlamentet konfigureret som ved sidste parlamentariske samling for den igangværende periode.

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Kilde: Europa-Parlamentet i samarbejde med Kantar

Download og del
Download denne graf