Danmark

25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Resultater efter nationalt parti: 2019 - 2024 Danmark - Officielle resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
V (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti 23,50%
A (S) - Socialdemokratiet 21,48%
F (SF) - Socialistisk Folkeparti 13,23%
O (DF) - Dansk Folkeparti 10,76%
B (RV) - Det Radikale Venstre 10,07%
C (KF) - Det Konservative Folkeparti 6,18%
Ø (EL) - "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 5,51%
N - Folkebevægelsen mod EU 3,70%
Å - Alternativet 3,37%
I (LA) - Liberal Alliance 2,20%
Andre partier - Andre partier 0,00%
02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Pladser efter politisk gruppe: 2019 - 2024 Danmark - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
S&D 3
Grønne/EFA 2
Renew Europe 5
EPP 1
ID 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • ID - Identitet og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2019 - 2024 Danmark - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
Renew Europe - Renew Europe group 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
B (RV) Det Radikale Venstre 2
V (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
A (S) Socialdemokratiet 3
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Ø (EL) "Enhedslisten, de Rød-Grønne" 1
ID - Identitet og Demokrati 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
O (DF) Dansk Folkeparti 1

A (S) > S&D: FUGLSANG Niels, SCHALDEMOSE Christel, VIND Marianne

B (RV) > Renew Europe: MELCHIOR Karen, PETERSEN Morten Helveg

C (KF) > EPP: WEISS Pernille

F (SF) > Grønne/EFA: AUKEN Margrete, PETER-HANSEN Kira

O (DF) > ID: KOFOD Peter

V (V) > Renew Europe: CHRISTENSEN Asger, GADE Søren, LØKKEGAARD Morten

Ø (EL) > GUE/NGL: VILLUMSEN Nikolaj

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.10.19 - 17:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Danmark - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Danmark Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1979 31% 69% 16% 84%
1984 38% 62% 18% 82%
1989 38% 62% 19% 81%
1994 44% 56% 26% 74%
1999 38% 62% 30% 70%
2004 43% 57% 31% 69%
2009 46% 54% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 46% 54% 41% 59%
25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Danmark - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Danmark Den Europæiske Union
1979 47,82% 61,99%
1984 52,38% 58,98%
1989 46,17% 58,41%
1994 52,92% 56,67%
1999 50,46% 49,51%
2004 47,89% 45,47%
2009 59,54% 42,97%
2014 56,32% 42,61%
2019 66,08% 50,66%