Østrig

Pladser efter politisk gruppe: 2009 - 2014 Østrig - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 5
Grønne/EFA 2
EPP 6
NI 6

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009 - 2014 Østrig - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ÖVP Österreichische Volkspartei 6
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
NI - Løsgængere 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
MARTIN Liste 'Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit' 1
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 2
REKOS Die Reformkonservativen – REKOS 1
Ind. Independent 2

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.