Østrig

Pladser efter politisk gruppe: 2014 - 2019 Østrig - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 5
Grønne/EFA 3
ALDE 1
EPP 5
NFE 4

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NFE - Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014 - 2019 Østrig - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ÖVP Österreichische Volkspartei 5
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
NFE - Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 4
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 3
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
NEOS Das neue Österreich 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.