Sverige

25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Resultater efter nationalt parti: 2019 - 2024 Sverige - Officielle resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
S - Socialdemokraterna 23,48%
M - Moderaterna 16,83%
SD - Sverigedemokraterna 15,34%
MP - Miljöpartiet de Gröna 11,52%
C - Centerpartiet 10,78%
KD - Kristdemokraterna 8,62%
V - Vänsterpartiet 6,80%
L - Liberalerna 4,13%
FI - Feministiskt Initiativ 0,77%
Andre partier - Andre partier 1,73%
02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Pladser efter politisk gruppe: 2019 - 2024 Sverige - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
S&D 5
Grønne/EFA 2
Renew Europe 3
EPP 6
EKR 3

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • ID - Identitet og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2019 - 2024 Sverige - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 2
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
S Socialdemokraterna 5
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Renew Europe group 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
MP Miljöpartiet de Gröna 2
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
V Vänsterpartiet 1

V > GUE/NGL: BJÖRK Malin

S > S&D: BERGKVIST Erik, DANIELSSON Johan, FRITZON Heléne, GUTELAND Jytte, INCIR Evin

C > Renew Europe: AL-SAHLANI Abir, FEDERLEY Fredrick

L > Renew Europe: KARLSBRO Karin

M > EPP: KOKALARI Arba, POLFJÄRD Jessica, TOBÉ Tomas, WARBORN Jörgen

KD > EPP: LEGA David, SKYTTEDAL Sara

MP > Grønne/EFA: BAH KUHNKE Alice, HOLMGREN Pär

SD > EKR: LUNDGREN Peter, STEGRUD Jessica, WEIMERS Charlie

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

08.07.19 - 12:11
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Sverige - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Sverige Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1999 41% 59% 30% 70%
2004 47% 53% 31% 69%
2009 56% 44% 35% 65%
2014 55% 45% 37% 63%
2019 55% 45% 41% 59%
03.06.19 - 11:52
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Sverige - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Sverige Den Europæiske Union
1995 41,63%
1999 38,84% 49,51%
2004 37,85% 45,47%
2009 45,53% 42,97%
2014 51,07% 42,61%
2019 55,27% 50,66%