Europa-Parlamentet: 2014-2019 Afgående Parlament

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser % af pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 216 28,84%
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 185 24,70%
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 77 10,28%
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 69 9,21%
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 52 6,94%
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 52 6,94%
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati 42 5,61%
NFE - Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa 36 4,81%
NI - Løsgængere 20 2,67%

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf