Europa-Parlamentet: 2014-2019 Konstituerende møde

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser % af pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 221 29,43%
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 191 25,43%
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 70 9,32%
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 67 8,92%
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 52 6,92%
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 50 6,66%
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati 48 6,39%
NI - Løsgængere 52 6,92%

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf