Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1979-1984 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Βέλγιο 7 10 4 2 1 24
Γαλλία 23 9 19 15 15 81
Γερμανία 35 42 4 81
Δανία 4 1 2 1 3 1 4 16
Ελλάδα 10 8 4 2 24
Ηνωμένο Βασίλειο 17 61 1 1 1 81
Ιρλανδία 4 4 1 5 1 15
Ιταλία 14 30 24 5 4 4 81
Λουξεμβούργο 1 3 2 6
Ολλανδία 9 10 4 2 25
Ευρωπαϊκή Ένωση 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1979-1984 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών