Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1999-2004 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 7 6 2 6 21
Βέλγιο 5 6 5 6 3 25
Γαλλία 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Γερμανία 53 35 7 4 99
Δανία 1 2 6 3 1 3 16
Ελλάδα 9 9 7 25
Εσθονία 2 1 2 1 6
Ηνωμένο Βασίλειο 37 29 11 6 3 1 87
Ιρλανδία 5 1 1 2 6 15
Ισπανία 28 24 2 4 5 1 64
Ιταλία 34 16 8 6 2 10 11 87
Κύπρος 2 1 1 2 6
Λετονία 5 1 2 1 9
Λιθουανία 3 5 5 13
Λουξεμβούργο 2 2 1 1 6
Μάλτα 3 2 5
Ολλανδία 9 6 8 1 4 3 31
Ουγγαρία 12 10 2 24
Πολωνία 13 27 4 10 54
Πορτογαλία 9 12 2 2 25
Σλοβακία 7 2 1 1 1 2 14
Σλοβενία 3 1 3 7
Σουηδία 7 6 4 3 2 22
Τσεχία 13 7 1 3 24
Φινλανδία 5 3 5 1 2 16
Ευρωπαϊκή Ένωση 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1999-2004 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών