Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2004-2009 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 6 7 1 2 2 18
Βέλγιο 6 7 6 2 3 24
Βουλγαρία 5 5 5 3 18
Γαλλία 18 31 10 6 3 3 7 78
Γερμανία 49 24 7 13 6 99
Δανία 1 5 4 1 1 1 1 14
Ελλάδα 11 8 4 1 24
Εσθονία 1 3 2 6
Ηνωμένο Βασίλειο 27 19 11 5 1 8 7 78
Ιρλανδία 5 1 1 4 1 1 13
Ισπανία 24 24 2 3 1 54
Ιταλία 24 17 12 13 2 7 3 78
Κύπρος 3 1 2 6
Λετονία 3 1 4 1 9
Λιθουανία 2 2 7 2 13
Λουξεμβούργο 3 1 1 1 6
Μάλτα 2 3 5
Ολλανδία 7 7 5 4 2 2 27
Ουγγαρία 13 9 2 24
Πολωνία 15 9 6 20 3 1 54
Πορτογαλία 9 12 3 24
Ρουμανία 18 10 6 1 35
Σλοβακία 8 3 3 14
Σλοβενία 4 1 2 7
Σουηδία 6 5 3 1 2 2 19
Τσεχία 14 2 6 1 1 24
Φινλανδία 4 3 5 1 1 14
Ευρωπαϊκή Ένωση 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2004-2009 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών