Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2009-2014 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 6 5 2 6 19
Βέλγιο 4 4 5 4 1 1 1 20
Βουλγαρία 7 4 5 1 1 18
Γαλλία 30 14 6 15 5 1 3 74
Γερμανία 42 23 12 14 8 99
Δανία 1 5 3 1 1 1 1 13
Ελλάδα 7 8 1 1 3 2 22
Εσθονία 1 1 3 1 6
Ηνωμένο Βασίλειο 13 12 5 27 1 8 7 73
Ιρλανδία 4 2 4 1 1 12
Ισπανία 25 23 2 2 1 1 54
Ιταλία 34 23 4 2 8 2 73
Κροατία 5 5 1 1 12
Κύπρος 2 2 2 6
Λετονία 4 1 1 1 1 1 9
Λιθουανία 4 3 2 1 2 12
Λουξεμβούργο 3 1 1 1 6
Μάλτα 2 4 6
Ολλανδία 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Ουγγαρία 14 4 1 3 22
Πολωνία 28 7 12 4 51
Πορτογαλία 10 7 1 4 22
Ρουμανία 14 11 5 3 33
Σλοβακία 6 5 1 1 13
Σλοβενία 4 2 2 8
Σουηδία 5 6 4 4 1 20
Τσεχία 2 7 9 4 22
Φινλανδία 4 2 4 2 1 13
Ευρωπαϊκή Ένωση 273 195 83 57 57 35 31 33 764

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2009-2014 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών