Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2014-2019 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 5 5 1 3 4 18
Βέλγιο 4 4 4 6 2 1 21
Βουλγαρία 7 4 2 4 17
Γαλλία 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Γερμανία 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Δανία 1 3 3 3 1 1 1 13
Ελλάδα 5 4 1 6 5 21
Εσθονία 1 1 3 1 6
Ηνωμένο Βασίλειο 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Ιρλανδία 4 1 1 1 4 11
Ισπανία 17 14 8 10 5 54
Ιταλία 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Κροατία 5 2 1 2 1 11
Κύπρος 1 2 1 2 6
Λετονία 4 1 1 1 1 8
Λιθουανία 3 2 1 3 1 1 11
Λουξεμβούργο 3 1 1 1 6
Μάλτα 3 3 6
Ολλανδία 5 3 2 7 3 2 4 26
Ουγγαρία 12 4 2 3 21
Πολωνία 22 5 19 1 2 2 51
Πορτογαλία 8 8 1 4 21
Ρουμανία 13 13 2 3 1 32
Σλοβακία 6 4 3 13
Σλοβενία 5 1 1 1 8
Σουηδία 4 6 2 3 1 4 20
Τσεχία 7 4 2 4 3 1 21
Φινλανδία 3 2 2 4 1 1 13
Ευρωπαϊκή Ένωση 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2014-2019 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών