02/07/2019 - 10:00
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2019-2024 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Αυστρία 7 5 1 2 3 18
Βέλγιο 4 3 3 4 1 3 3 21
Βουλγαρία 7 5 2 3 17
Γαλλία 8 5 21 6 12 22 74
Γερμανία 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Δανία 1 3 5 1 2 1 13
Ελλάδα 8 2 1 6 4 21
Εσθονία 2 3 1 6
Ηνωμένο Βασίλειο 10 4 17 1 11 30 73
Ιρλανδία 4 1 4 2 11
Ισπανία 12 20 3 8 6 2 3 54
Ιταλία 7 19 5 28 14 73
Κροατία 4 3 1 1 2 11
Κύπρος 2 2 2 6
Λετονία 2 2 2 1 1 8
Λιθουανία 4 2 1 2 2 11
Λουξεμβούργο 2 1 2 1 6
Μάλτα 2 4 6
Ολλανδία 6 6 4 6 1 3 26
Ουγγαρία 13 5 2 1 21
Πολωνία 17 8 26 51
Πορτογαλία 7 9 4 1 21
Ρουμανία 14 10 8 32
Σλοβακία 4 3 2 2 2 13
Σλοβενία 4 2 2 8
Σουηδία 6 5 3 3 1 2 20
Τσεχία 5 4 6 1 3 2 21
Φινλανδία 3 2 3 1 2 2 13
Ευρωπαϊκή Ένωση 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 2019-2024 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών