Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 1984-1989 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα 166 32,05%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 113 21,81%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών 66 12,74%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι 48 9,27%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα 45 8,69%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών 30 5,79%
ARC - Ομάδα 'Ουράνιο Τόξο': Ομοσπονδία του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Πράσινων και Εναλλακτικών, του Agalev-Ecolo, του Λαΐκού Κινήματος Δανίας ενάντια στη Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίαςμ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 20 3,86%
DR - Ομάδα των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς 16 3,09%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 14 2,70%

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος