Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 1994-1999 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
PSE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 214 34,19%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 201 32,11%
ELDR - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 42 6,71%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 34 5,43%
UPE - Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη 34 5,00%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 27 4,31%
ARE - Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας 21 3,35%
I-EDN - Ομάδα των Ανεξαρτήτων για την Ευρώπη των Εθνών 15 2,00%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 38 6,07%

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος