Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 1994-1999 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
PSE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 198 34,92%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 156 27,51%
ELDR - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 44 7,76%
GUE - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς 28 4,94%
FE - Ομάδα Forza Europa 27 4,76%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών 26 4,59%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 23 4,06%
ARE - Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας 19 3,35%
EDN - Ομάδα Ευρώπη των Εθνών (Ομάδα συντονισμού) 19 3,35%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι 27 4,76%

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος