Εργαλείο υπολογισμού πλειοψηφίας

02/07/2019 - 10:00
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Δείτε ποιοι μπορούν να διαμορφώσουν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο Συντακτική συνέλευση

Επιλέξτε πολιτικές ομάδες και δείτε ποια μπορεί να διαμορφώσει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Έδρες

Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Kantar