Εθνικά αποτελέσματα Αυτή η ενότητα του ιστότοπου αφορά στα εκλογικά αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη

Συντακτική συνέλευση - 23/10/2019

Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιλέγοντας μία χώρα στο χάρτη ή στο αναπτυσσόμενο μενού, θα μάθετε για κάθε κράτος μέλος:

Επιλέγοντας μία χώρα, θα μπορέσετε να μάθετε για κάθε κράτος μέλος:

  • Αποτελέσματα ανά εθνικό κόμμα
  • Έδρες ανά πολιτική ομάδα
  • Κατάταξη ανά εθνικά κόμματα και πολιτικές ομάδες
  • Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία
  • Ποσοστά συμμετοχής για κάθε ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία
Διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων ανά κράτος μέλος, τύπο διαθεσιμότητας και τελευταία ενημέρωση
Διαθέσιμα αποτελέσματα ανά κράτος μέλος
Χώρα Τύπος αποτελεσμάτων Τελευταία ενημέρωση
Αυστρία Συντακτική συνέλευση
Βέλγιο Συντακτική συνέλευση
Βουλγαρία Συντακτική συνέλευση
Γαλλία Συντακτική συνέλευση
Γερμανία Συντακτική συνέλευση
Δανία Συντακτική συνέλευση
Ελλάδα Συντακτική συνέλευση
Εσθονία Συντακτική συνέλευση
Ηνωμένο Βασίλειο Συντακτική συνέλευση
Ιρλανδία Συντακτική συνέλευση
Ισπανία Συντακτική συνέλευση
Ιταλία Συντακτική συνέλευση
Κροατία Συντακτική συνέλευση
Κύπρος Συντακτική συνέλευση
Λετονία Συντακτική συνέλευση
Λιθουανία Συντακτική συνέλευση
Λουξεμβούργο Συντακτική συνέλευση
Μάλτα Συντακτική συνέλευση
Ολλανδία Συντακτική συνέλευση
Ουγγαρία Συντακτική συνέλευση
Πολωνία Συντακτική συνέλευση
Πορτογαλία Συντακτική συνέλευση
Ρουμανία Συντακτική συνέλευση
Σλοβακία Συντακτική συνέλευση
Σλοβενία Συντακτική συνέλευση
Σουηδία Συντακτική συνέλευση
Τσεχία Συντακτική συνέλευση
Φινλανδία Συντακτική συνέλευση

Τύπος αποτελεσμάτων:

Εκτιμήσεις: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την Kantar των διαθέσιμων εθνικών εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων από τις εκλογές και δημοσιευμένα σε ένα κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, με βάση αξιόπιστες εθνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Προσωρινά αποτελέσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα όπως παρουσιάστηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους με βάση το ποσοστό των καταμετρημένων ψήφων.

Τελικά αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα όπως δημοσιεύθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων.

Επίσημα αποτελέσματα: Τα οριστικά αποτελέσματα όπως ανακηρύχθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή τους κράτους μέλους και επικυρώθηκαν από την εθνική νομοθετική αρχή.

Συντακτική συνέλευση: Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την επικύρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των μελών του.

Απερχόμενο Κοινοβούλιο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με την τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο του υφιστάμενου σώματος.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Kantar