Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα: 2004 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα
Γυναίκες Άνδρες
Ευρωπαϊκή Ένωση 31% 69%
Βέλγιο 33% 67%
Δανία 43% 57%
Γερμανία 33% 67%
Ιρλανδία 38% 62%
Γαλλία 45% 55%
Ιταλία 21% 79%
Λουξεμβούργο 50% 50%
Ολλανδία 48% 52%
Ηνωμένο Βασίλειο 26% 74%
Ελλάδα 29% 71%
Ισπανία 25% 75%
Πορτογαλία 25% 75%
Σουηδία 47% 53%
Αυστρία 28% 72%
Φινλανδία 43% 57%
Τσεχία 21% 79%
Εσθονία 50% 50%
Κύπρος 0% 100%
Λιθουανία 38% 62%
Λετονία 33% 67%
Ουγγαρία 37% 63%
Μάλτα 0% 100%
Πολωνία 15% 85%
Σλοβενία 43% 57%
Σλοβακία 36% 64%
Βουλγαρία 44% 56%
Ρουμανία 29% 71%
08/07/2019 - 12:11
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Κατανομή ανδρών και γυναικών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Έτος Γυναίκες Άνδρες
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος