08/07/2019 - 12:11
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα: 2019 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα
Γυναίκες Άνδρες
Ευρωπαϊκή Ένωση 41% 59%
Βέλγιο 38% 62%
Δανία 46% 54%
Γερμανία 36% 64%
Ιρλανδία 45% 55%
Γαλλία 50% 50%
Ιταλία 41% 59%
Λουξεμβούργο 50% 50%
Ολλανδία 50% 50%
Ηνωμένο Βασίλειο 47% 53%
Ελλάδα 24% 76%
Ισπανία 47% 53%
Πορτογαλία 43% 57%
Σουηδία 55% 45%
Αυστρία 50% 50%
Φινλανδία 54% 46%
Τσεχία 33% 67%
Εσθονία 33% 67%
Κύπρος 0% 100%
Λιθουανία 27% 73%
Λετονία 50% 50%
Ουγγαρία 38% 62%
Μάλτα 50% 50%
Πολωνία 35% 65%
Σλοβενία 50% 50%
Σλοβακία 15% 85%
Βουλγαρία 29% 71%
Ρουμανία 22% 78%
Κροατία 36% 64%
08/07/2019 - 12:11
Όλες οι ώρες είναι GMT+2

Κατανομή ανδρών και γυναικών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος Συντακτική συνέλευση

Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά έτος
Ευρωπαϊκή Ένωση
Έτος Γυναίκες Άνδρες
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος