Κατάταξη ανά εθνικά κόμματα και πολιτικές ομάδες: 1994-1999 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατάταξη ανά εθνικά κόμματα και πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Χώρα Σύνολο εδρών
AT
0,96%
1,12%
0,16%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,96%
3,35%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Αυστρία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 0,96%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,96
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 1,12%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,12
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Μη Εγγεγραμμένοι 0,96%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,96
BE
0,96%
1,12%
0,96%
0,00%
0,00%
0,32%
0,16%
0,00%
0,48%
3,99%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Βέλγιο σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 0,96%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,48
0,48
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 1,12%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,64
0,32
0,16
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,96%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,48
0,32
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
0,16
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Μη Εγγεγραμμένοι 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,16
DE
6,39%
7,51%
0,00%
0,00%
0,00%
1,92%
0,00%
0,00%
0,00%
15,81%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Γερμανία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 6,39%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
6,39
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 7,51%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
6,23
1,28
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1,92%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,92
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
DK
0,64%
0,48%
0,80%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,64%
0,00%
2,56%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Δανία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 0,64%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,64
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,48
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,80%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,64
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα των Ανεξαρτήτων για την Ευρώπη των Εθνών 0,64%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,32
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
EL
1,60%
1,44%
0,00%
0,64%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Ελλάδα σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 1,60%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,60
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 1,44%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,44
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 0,64%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,32
Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
ES
3,35%
4,63%
0,32%
1,44%
0,00%
0,00%
0,48%
0,00%
0,00%
10,22%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Ισπανία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 3,35%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
3,04
0,32
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 4,63%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
4,47
0,16
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 1,44%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,80
0,64
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
FI
0,64%
0,64%
0,80%
0,32%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
2,56%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Φινλανδία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 0,64%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,64
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 0,64%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,64
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,80%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,64
0,16
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,00
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
FR
2,56%
2,08%
0,16%
1,12%
2,72%
0,00%
1,92%
1,28%
2,08%
13,90%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Γαλλία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 2,56%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
2,40
0,16
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 2,08%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,48
0,48
0,32
0,32
0,32
0,16
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 1,12%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,96
0,16
Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη 2,72%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
2,40
0,16
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας 1,92%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,64
0,48
0,48
0,32
Ομάδα των Ανεξαρτήτων για την Ευρώπη των Εθνών 1,28%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,80
0,32
0,16
Μη Εγγεγραμμένοι 2,08%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,76
0,16
0,16
IE
0,16%
0,64%
0,16%
0,00%
1,12%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
2,40%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Ιρλανδία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 0,64%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,64
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη 1,12%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,12
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
IT
3,04%
5,75%
0,64%
0,80%
0,48%
0,48%
0,32%
0,00%
2,40%
13,90%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Ιταλία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 3,04%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
2,40
0,32
0,16
0,16
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 5,75%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
3,35
1,12
0,32
0,32
0,16
0,16
0,16
0,16
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,64%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,16
0,16
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 0,80%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,16
0,16
0,16
Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,16
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,16
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Μη Εγγεγραμμένοι 2,40%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,60
0,64
0,16
LU
0,32%
0,32%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,96%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Λουξεμβούργο σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
NL
1,12%
1,44%
1,60%
0,00%
0,32%
0,16%
0,00%
0,32%
0,00%
4,95%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Ολλανδία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 1,12%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,12
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 1,44%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,44
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 1,60%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,96
0,64
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
0,16
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα των Ανεξαρτήτων για την Ευρώπη των Εθνών 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
PT
1,60%
1,44%
0,00%
0,48%
0,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Πορτογαλία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 1,60%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,60
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 1,44%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,44
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,48
Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,48
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
SE
1,12%
0,80%
0,48%
0,48%
0,00%
0,64%
0,00%
0,00%
0,00%
3,51%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Σουηδία σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 1,12%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
1,12
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 0,80%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,80
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,16
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,48
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,64%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,64
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
UK
9,74%
2,72%
0,48%
0,16%
0,00%
0,16%
0,32%
0,16%
0,16%
13,90%
Κατάταξη των εθνικών κομμάτων της Ηνωμένο Βασίλειο σε πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 9,74%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
9,42
0,16
0,16
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) 2,72%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
2,72
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών 0,48%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
0,16
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας 0,32%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,32
Ομάδα των Ανεξαρτήτων για την Ευρώπη των Εθνών 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Μη Εγγεγραμμένοι 0,16%
Εθνικά κόμματα που είναι μέλη αυτής της Πολιτικής Ομάδας
0,16
Λήψη και κοινοποίηση
Λήψη αυτού του γραφήματος