Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 1979-1984 Parlamendi lahkuv koosseis

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa
Riik Kohti kokku
BE
7
10
0
0
4
0
2
1
24
Belgia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
3
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
7
3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
1
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
DE
35
42
0
0
4
0
0
0
81
Saksamaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 35
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
35
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 42
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
34
8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
DK
4
1
2
1
3
1
4
0
16
Taani rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa demokraatide fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Euroopa progressiivsete demokraatide fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EL
10
8
0
4
0
0
0
2
24
Kreeka rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
1
FR
23
9
0
19
15
15
0
0
81
Prantsusmaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 23
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
21
1
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
19
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 15
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
15
Euroopa progressiivsete demokraatide fraktsioon 15
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
15
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IE
4
4
0
0
1
5
1
0
15
Iirimaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa progressiivsete demokraatide fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IT
14
30
0
24
5
0
4
4
81
Itaalia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 14
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
4
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 30
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
29
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 24
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
19
5
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
1
1
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
LU
1
3
0
0
2
0
0
0
6
Luksemburg rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NL
9
10
0
0
4
0
0
2
25
Holland rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 9
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
9
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
10
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2
UK
17
0
61
0
0
1
1
1
81
Suurbritannia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 17
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
16
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide fraktsioon 61
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
60
1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa progressiivsete demokraatide fraktsioon 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Tehnilise koordinatsiooni grupp ning sõltumatute fraktsioonide ja liikmete kaitse 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik