Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 1984-1989 Parlamendi lahkuv koosseis

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa
Riik Kohti kokku
BE
1,54%
1,16%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
0,77%
0,00%
0,19%
4,63%
Belgia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1,54%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,97
0,58
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1,16%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
0,39
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,97%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
0,39
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
0,19
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
DE
6,37%
7,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,35%
0,00%
0,00%
15,64%
Saksamaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 6,37%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6,37
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 7,92%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6,56
1,35
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 1,35%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,35
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
DK
0,58%
0,19%
0,77%
0,39%
0,39%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
3,09%
Taani rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Euroopa demokraatide fraktsioon 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EL
1,93%
1,54%
0,00%
0,77%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Kreeka rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,93
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1,54%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,54
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
ES
5,60%
0,19%
3,28%
0,58%
0,39%
0,00%
0,19%
0,00%
1,35%
11,58%
Hispaania rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 5,60%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5,60
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Euroopa demokraatide fraktsioon 3,28%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,28
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1,35%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,16
0,19
FR
3,86%
1,54%
0,00%
1,93%
2,51%
3,86%
0,00%
1,74%
0,19%
15,64%
Prantsusmaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 3,86%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,86
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1,54%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,35
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 1,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,74
0,19
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 2,51%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,35
0,58
0,19
0,19
0,19
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 3,86%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,09
0,39
0,19
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete fraktsioon 1,74%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,74
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
IE
0,00%
1,16%
0,00%
0,00%
0,19%
1,54%
0,00%
0,00%
0,00%
2,90%
Iirimaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1,16%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,16
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 1,54%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,54
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IT
2,32%
5,21%
0,00%
5,02%
1,16%
0,00%
0,39%
0,97%
0,58%
15,64%
Itaalia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 2,32%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,74
0,58
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 5,21%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5,02
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 5,02%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4,83
0,19
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 1,16%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
0,39
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
0,19
Euroopa parempoolsete fraktsioon 0,97%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,97
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
LU
0,39%
0,58%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Luksemburg rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NL
1,74%
1,54%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
0,39%
0,00%
0,19%
4,83%
Holland rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1,74%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,74
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1,54%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,54
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 0,97%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,97
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow fraktsioon”: Roheliste ja alternatiivsete Euroopa vasakpoolsete liit, Agelev-Ecolo, Taani rahvaliikumine Euroopa Ühenduse liikmelisuse vastu 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
PT
1,35%
0,77%
0,00%
0,58%
1,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,63%
Portugal rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1,35%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,16
0,19
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Kommunistide ja liitlaste fraktsioon 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
Liberaalide ja demokraatide fraktsioon 1,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,93
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
UK
6,37%
0,00%
8,69%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,19%
15,64%
Suurbritannia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 6,37%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6,18
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide fraktsioon 8,69%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8,69
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik