Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 1989-1994 Parlamendi lahkuv koosseis

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa
Riik Kohti kokku
BE
1,54%
1,35%
0,77%
0,58%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Belgia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1,54%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,97
0,58
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1,35%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,97
0,39
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
0,39
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow” fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete tehniline fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
DE
5,98%
6,18%
0,97%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,39%
0,77%
15,64%
Saksamaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 5,98%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5,98
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 6,18%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4,83
1,35
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 0,97%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
0,19
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 1,16%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,16
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow” fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa parempoolsete tehniline fraktsioon 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
0,19
0,19
DK
0,58%
0,77%
0,39%
0,19%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
0,39%
3,09%
Taani rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
0,39
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow” fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
EL
1,74%
1,93%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,58%
0,00%
0,19%
4,63%
Kreeka rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1,74%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,74
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,93
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Vasakpoolsete Ühendus 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
0,19
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
ES
5,21%
3,28%
0,97%
0,19%
0,39%
0,58%
0,00%
0,00%
0,97%
11,58%
Hispaania rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 5,21%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4,63
0,58
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 3,28%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,90
0,19
0,19
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 0,97%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
0,19
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
“Rainbow” fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
0,19
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,97%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
0,19
FR
4,05%
2,32%
1,74%
1,54%
2,12%
0,19%
1,35%
1,74%
0,58%
15,64%
Prantsusmaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 4,05%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,09
0,39
0,19
0,19
0,19
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 2,32%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,16
0,39
0,19
0,19
0,19
0,19
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 1,74%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,97
0,19
0,19
0,19
0,19
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 1,54%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,54
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 2,12%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,12
“Rainbow” fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Vasakpoolsete Ühendus 1,35%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,35
Euroopa parempoolsete tehniline fraktsioon 1,74%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,74
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
0,19
0,19
IE
0,19%
0,77%
0,39%
0,00%
1,16%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
2,90%
Iirimaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa demokraatide liidu fraktsioon 1,16%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,16
“Rainbow” fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
IT
6,56%
5,21%
0,77%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
1,74%
15,64%
Itaalia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 6,56%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,86
2,32
0,39
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 5,21%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5,02
0,19
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
0,19
0,19
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 1,16%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
0,39
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow” fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 1,74%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,77
0,39
0,39
0,19
LU
0,39%
0,58%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Luksemburg rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,39
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NL
1,54%
1,93%
0,77%
0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
4,83%
Holland rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1,54%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,54
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 1,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,93
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 0,77%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
0,19
Roheliste fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,39%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
PT
1,54%
0,58%
1,74%
0,00%
0,00%
0,19%
0,58%
0,00%
0,00%
4,63%
Portugal rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 1,54%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,35
0,19
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
Liberaalide ja demokraatlike reformistide partei fraktsioon 1,74%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,74
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow” fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Vasakpoolsete Ühendus 0,58%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,58
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
UK
8,88%
6,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
15,64%
Suurbritannia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sotsialistide fraktsioon 8,88%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
8,69
0,19
Euroopa rahvapartei fraktsioon (kristlik-demokraatide fraktsioon) 6,37%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
6,18
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
“Rainbow” fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,19%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,19
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik