Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 2004-2009 Parlamendi lahkuv koosseis

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa
Riik Kohti kokku
AT
0,76%
0,89%
0,13%
0,00%
0,25%
0,00%
0,00%
0,25%
2,29%
Austria rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,76%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,76
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,89%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,89
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
BE
0,76%
0,89%
0,76%
0,00%
0,25%
0,00%
0,00%
0,38%
3,06%
Belgia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,76%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
0,13
0,13
0,13
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,89%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,38
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,76%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
0,25
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
BG
0,64%
0,64%
0,64%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
2,29%
Bulgaaria rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,64%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,64
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,64%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,64
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,64%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
CY
0,38%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%
0,00%
0,76%
Küpros rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
CZ
1,78%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,76%
0,13%
0,13%
3,06%
Tšehhi rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 1,78%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,15
0,25
0,25
0,13
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,76%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,76
Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
DE
6,24%
3,06%
0,89%
0,00%
1,66%
0,76%
0,00%
0,00%
12,61%
Saksamaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 6,24%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
5,10
1,15
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 3,06%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,93
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,89%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,89
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 1,66%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,66
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,76%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,76
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
DK
0,13%
0,64%
0,51%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,00%
1,78%
Taani rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,64%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,64
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,51%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
0,13
Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EE
0,13%
0,38%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,76%
Eesti rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EL
1,40%
1,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,51%
0,13%
0,00%
3,06%
Kreeka rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 1,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,40
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 1,02%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,02
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,51%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
0,13
Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
ES
3,06%
3,06%
0,25%
0,00%
0,38%
0,13%
0,00%
0,00%
6,88%
Hispaania rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 3,06%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,06
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 3,06%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,80
0,25
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
FI
0,51%
0,38%
0,64%
0,00%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
1,78%
Soome rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,51%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,64%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
FR
2,29%
3,95%
1,27%
0,00%
0,76%
0,38%
0,38%
0,89%
9,94%
Prantsusmaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 2,29%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,17
0,13
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 3,95%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,95
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 1,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,89
0,38
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,76%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,76
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,13
Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,13
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,89%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,25
0,13
HU
1,66%
1,15%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,06%
Ungari rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 1,66%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,40
0,13
0,13
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 1,15%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,15
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IE
0,64%
0,13%
0,13%
0,51%
0,00%
0,13%
0,13%
0,00%
1,66%
Iirimaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,64%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,64
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 0,51%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IT
3,06%
2,17%
1,53%
1,66%
0,25%
0,89%
0,00%
0,38%
9,94%
Itaalia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 3,06%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,55
0,25
0,13
0,13
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 2,17%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,02
0,51
0,38
0,25
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 1,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,15
0,25
0,13
Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 1,66%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,02
0,38
0,13
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,89%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,25
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
0,13
LT
0,25%
0,25%
0,89%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,66%
Leedu rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,89%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,25
0,13
Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
LU
0,38%
0,13%
0,13%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,76%
Luksemburg rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
LV
0,38%
0,00%
0,13%
0,51%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
1,15%
Läti rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 0,51%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,13
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
MT
0,25%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,64%
Malta rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NL
0,89%
0,89%
0,64%
0,00%
0,51%
0,25%
0,25%
0,00%
3,44%
Holland rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,89%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,89
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,89%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,89
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,64%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,51%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,13
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
PL
1,91%
1,15%
0,76%
2,55%
0,00%
0,00%
0,38%
0,13%
6,88%
Poola rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 1,91%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,66
0,13
0,13
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 1,15%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,25
0,25
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,76%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,25
Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 2,55%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,02
0,64
0,51
0,25
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,13
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
PT
1,15%
1,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
0,00%
0,00%
3,06%
Portugal rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 1,15%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,89
0,25
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 1,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,53
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
RO
2,29%
1,27%
0,76%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
4,46%
Rumeenia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 2,29%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,04
0,25
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 1,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,27
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,76%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,76
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SE
0,76%
0,64%
0,38%
0,00%
0,13%
0,25%
0,25%
0,00%
2,42%
Rootsi rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,76%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,51
0,25
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,64%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,64
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SI
0,51%
0,13%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,89%
Sloveenia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 0,51%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,25
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,25%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SK
1,02%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
1,78%
Slovakkia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 1,02%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
0,38
0,25
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,38%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,38
UK
3,44%
2,42%
1,40%
0,00%
0,64%
0,13%
1,02%
0,89%
9,94%
Suurbritannia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 3,44%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,31
0,13
Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 2,42%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,42
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 1,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,40
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,64%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,25
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 1,02%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,02
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,89%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,25
0,25
0,25
0,13
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik