Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 2014-2019 Koosseis avaistungil

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa
Riik Kohti kokku
AT
0,67%
0,67%
0,00%
0,13%
0,00%
0,40%
0,00%
0,53%
2,40%
Austria rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,67%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,67
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,67%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,67
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
BE
0,53%
0,53%
0,53%
0,80%
0,00%
0,27%
0,00%
0,13%
2,80%
Belgia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
0,13
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,13
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,80%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,40
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
BG
0,93%
0,53%
0,27%
0,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,26%
Bulgaaria rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,80
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
CY
0,27%
0,27%
0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,80%
Küpros rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
CZ
0,93%
0,53%
0,27%
0,53%
0,40%
0,00%
0,13%
0,00%
2,80%
Tšehhi rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
0,40
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
DE
4,53%
3,60%
1,07%
0,53%
1,07%
1,73%
0,00%
0,27%
12,78%
Saksamaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 4,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,86
0,67
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 3,60%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,60
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 1,07%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,93
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 1,07%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,93
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 1,73%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,46
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
DK
0,13%
0,40%
0,53%
0,40%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
1,73%
Taani rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EE
0,13%
0,13%
0,00%
0,40%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,80%
Eesti rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
EL
0,67%
0,53%
0,13%
0,00%
0,80%
0,00%
0,00%
0,67%
2,80%
Kreeka rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,67%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,67
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
0,27
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,80%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,80
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,67%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,27
ES
2,26%
1,86%
0,00%
1,07%
1,46%
0,53%
0,00%
0,00%
7,19%
Hispaania rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 2,26%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,13
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 1,86%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,86
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 1,07%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
0,27
0,13
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 1,46%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,67
0,53
0,13
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
FI
0,40%
0,27%
0,27%
0,53%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
1,73%
Soome rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
FR
2,66%
1,73%
0,00%
0,93%
0,53%
0,80%
0,13%
3,06%
9,85%
Prantsusmaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 2,66%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,66
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 1,73%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,73
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,80
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
0,13
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,80%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,80
Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 3,06%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,06
HR
0,67%
0,27%
0,13%
0,27%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
1,46%
Horvaatia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,67%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
HU
1,60%
0,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
0,40%
2,80%
Ungari rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 1,60%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,46
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
0,27
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
IE
0,53%
0,13%
0,13%
0,13%
0,53%
0,00%
0,00%
0,00%
1,46%
Iirimaa rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
IT
2,26%
4,13%
0,00%
0,00%
0,40%
0,00%
2,26%
0,67%
9,72%
Itaalia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 2,26%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,73
0,27
0,13
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 4,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
4,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni 2,26%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,26
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,67%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,67
LT
0,27%
0,27%
0,13%
0,40%
0,00%
0,13%
0,27%
0,00%
1,46%
Leedu rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
LU
0,40%
0,13%
0,00%
0,13%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,80%
Luksemburg rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
LV
0,53%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
0,13%
0,13%
0,00%
1,07%
Läti rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
MT
0,40%
0,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,80%
Malta rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NL
0,67%
0,40%
0,27%
0,93%
0,40%
0,27%
0,00%
0,53%
3,46%
Holland rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,67%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,67
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
0,40
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
PL
3,06%
0,67%
2,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,53%
6,79%
Poola rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 3,06%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,53
0,53
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,67%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
0,13
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 2,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,26
0,13
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
PT
0,93%
1,07%
0,00%
0,27%
0,53%
0,00%
0,00%
0,00%
2,80%
Portugal rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,93%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,80
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 1,07%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,07
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
RO
2,00%
2,13%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,26%
Rumeenia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 2,00%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,80
0,67
0,27
0,27
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 2,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
1,60
0,27
0,27
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SE
0,53%
0,80%
0,00%
0,40%
0,13%
0,53%
0,27%
0,00%
2,66%
Rootsi rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,80%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,67
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,40%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SI
0,67%
0,13%
0,00%
0,13%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
1,07%
Sloveenia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,67%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,13
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SK
0,80%
0,53%
0,27%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,73%
Slovakkia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 0,80%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,27
0,27
0,13
0,13
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 0,53%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,53
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 0,27%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
UK
0,00%
2,66%
2,66%
0,13%
0,13%
0,80%
3,20%
0,13%
9,72%
Suurbritannia rahvuslike erakondade jagunemine Euroopa Parlamendi fraktsioonidesse
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 2,66%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,66
Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 2,66%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
2,53
0,13
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 0,80%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,40
0,27
0,13
Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni 3,20%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
3,20
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 0,13%
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
0,13
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik