Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1994–1999 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Austria 6 7 1 1 6 21
Belgia 6 7 6 2 1 3 25
Hispaania 21 29 2 9 3 64
Holland 7 9 10 2 1 2 31
Iirimaa 1 4 1 7 2 15
Itaalia 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Kreeka 10 9 4 2 25
Luksemburg 2 2 1 1 6
Portugal 10 9 3 3 25
Prantsusmaa 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Rootsi 7 5 3 3 4 22
Saksamaa 40 47 12 99
Soome 4 4 5 2 1 16
Suurbritannia 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Taani 4 3 5 4 16
Euroopa Liit 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1994–1999 Parlamendi lahkuv koosseis

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku