Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1999–2004 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohtade arv kohta
Austria 7 6 2 6 21
Belgia 5 6 5 6 3 25
Eesti 2 1 2 1 6
Hispaania 28 24 2 4 5 1 64
Holland 9 6 8 1 4 3 31
Iirimaa 5 1 1 2 6 15
Itaalia 34 16 8 6 2 10 11 87
Kreeka 9 9 7 25
Küpros 2 1 1 2 6
Leedu 3 5 5 13
Luksemburg 2 2 1 1 6
Läti 5 1 2 1 9
Malta 3 2 5
Poola 13 27 4 10 54
Portugal 9 12 2 2 25
Prantsusmaa 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Rootsi 7 6 4 3 2 22
Saksamaa 53 35 7 4 99
Slovakkia 7 2 1 1 1 2 14
Sloveenia 3 1 3 7
Soome 5 3 5 1 2 16
Suurbritannia 37 29 11 6 3 1 87
Taani 1 2 6 3 1 3 16
Tšehhi 13 7 1 3 24
Ungari 12 10 2 24
Euroopa Liit 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Kohad fraktsioonide ja riikide lõikes: 1999–2004 Parlamendi lahkuv koosseis

Valitud poliitilise fraktsiooni jaotus Euroopa Parlamendis riikide kaupa
Riik Kohti kokku