Tulemused riigiti Sellel veebisaidil on toodud valimistulemused kõikides liikmesriikides

Koosseis avaistungil - 23.10.2019

Euroopa Liit

Kui valite kaardil või rippmenüüs riigi, saate iga liikmesriigi kohta järgmist teavet:

Kui valite riigi, näete iga liikmesriigi kohta järgmist teavet:

  • Tulemused riiklike erakondade kaupa
  • Kohad fraktsioonide kaupa
  • Riiklike parteide jaotus ja valitud kandidaatide jaotus fraktsioonides
  • Sooline jaotus
  • Valimisaktiivsuse määr iga Euroopa Parlamendi valimise puhul
Tulemuste kättesaadavus liikmesriikide kaupa, kättesaadavuse liik ja viimase värskenduse aeg
Olemasolevad tulemused liikmesriikide kaupa
Riik Tulemuste liik Viimati värskendatud
Austria Koosseis avaistungil
Belgia Koosseis avaistungil
Bulgaaria Koosseis avaistungil
Eesti Koosseis avaistungil
Hispaania Koosseis avaistungil
Holland Koosseis avaistungil
Horvaatia Koosseis avaistungil
Iirimaa Koosseis avaistungil
Itaalia Koosseis avaistungil
Kreeka Koosseis avaistungil
Küpros Koosseis avaistungil
Leedu Koosseis avaistungil
Luksemburg Koosseis avaistungil
Läti Koosseis avaistungil
Malta Koosseis avaistungil
Poola Koosseis avaistungil
Portugal Koosseis avaistungil
Prantsusmaa Koosseis avaistungil
Rootsi Koosseis avaistungil
Rumeenia Koosseis avaistungil
Saksamaa Koosseis avaistungil
Slovakkia Koosseis avaistungil
Sloveenia Koosseis avaistungil
Soome Koosseis avaistungil
Suurbritannia Koosseis avaistungil
Taani Koosseis avaistungil
Tšehhi Koosseis avaistungil
Ungari Koosseis avaistungil

Tulemuste liik:

Prognoosid: Kantar poolt riiklike prognooside või valimisandmete põhjal koondatud kompilatsioon.

Esialgsed tulemused: Esmased tulemused, mille esitab liikmesriigi ametlik valimisasutus vastavalt tulemuste laekumisele.

Lõplikud tulemused: tulemused, mille avaldab liikmesriigi ametlik valimisasutus pärast kõigi häälte lugemist.

Ametlikud tulemused: lõplikud tulemused, mille kuulutab välja liikmesriigi ametlik valimisasutus ja mille on kinnitanud riiklik seadusandja.

Koosseis avaistungil: Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendillikmete volituste kontrollimist.

Parlamendi lahkuv koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis käesoleva ametiaja viimasel istungjärgul.

Allikas: Euroopa Parlament koostöös Kantariga