Kohad fraktsioonide kaupa: 1999–2004 Suurbritannia - Suurbritannia - Parlamendi lahkuv koosseis

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
PSE 28
Verts/ALE 6
ELDR 11
PPE-DE 36
EDD 3

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • PPE-DE - Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon
  • PSE - Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon
  • ELDR - Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon
  • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • Verts/ALE - Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • UEN - fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest
  • EDD - fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 1999–2004 Suurbritannia - Suurbritannia - Parlamendi lahkuv koosseis

Euroopa Parlamendi riiklike kohtade koosseis, mis jaguneb poliitilisteks fraktsioonideks ja riiklikeks erakondadeks.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
PPE-DE - Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 36
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Cons. Conservative Party  36
PSE - Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 28
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Lab. Labour Party 28
ELDR - Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 11
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Ldem. Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SNP Scottish National Party  2
Plaid Plaid Cymru 2
Green P. Greens  2
EDD - fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
UKIP UK Independence Party 3

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik