Kohad fraktsioonide kaupa: 2009–2014 Suurbritannia - Suurbritannia - Parlamendi lahkuv koosseis

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 12
ECR 26
EFD 8
NI 6

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
  • Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 2009–2014 Suurbritannia - Suurbritannia - Parlamendi lahkuv koosseis

Euroopa Parlamendi riiklike kohtade koosseis, mis jaguneb poliitilisteks fraktsioonideks ja riiklikeks erakondadeks.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 26
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Cons. Conservative Party  25
Ind. Independent 1
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 13
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Lab. Labour Party 13
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 12
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
LDP Liberal Democrats  12
EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
UKIP UK Independence Part 8
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 6
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
UKIP UK Independence Part 2
BNP British National Party 1
WDR We Demand a Referendum Party 1
BDP Britisch Democratic Party 1
AIE An Independence from Europe 1

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik