Häälteenamuse kalkulaator

02.07.2019 - 10:00
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Vaata, kes võivad moodustada parlamendis enamuse Koosseis avaistungil

Vali fraktsioonid ja vaata, kes võivad moodustada parlamendis enamuse.

kohta

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament koostöös Kantariga