Euroopa Liit

Euroopa Parlament: 2004–2009 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP-ED - Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 288 36,69%
PSE - Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 218 27,77%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 100 12,74%
UEN - Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 44 5,61%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 43 5,48%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 40 5,10%
IND/DEM - Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 22 2,80%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 30 3,82%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

08.07.2019 - 12:11
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Sooline jaotus Euroopa Parlamendis aastate lõikes Koosseis avaistungil

Parlamendiliikmete sooline tasakaal aastate lõikes
Euroopa Liit
Aasta Naised Mehed
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22.10.2019 - 11:30
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate lõikes Lõplikud tulemused

Valimisaktiivsus Euroopa Liidus aasta lõikes protsentides
Aasta Euroopa Liit
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%