Euroopa Liit

Euroopa Parlament: 2009–2014 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 273 35,73%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 195 25,52%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 83 10,86%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 57 7,46%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 57 7,46%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 35 4,58%
EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon 31 4,06%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 33 4,32%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

08.07.2019 - 12:11
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Sooline jaotus Euroopa Parlamendis aastate lõikes Koosseis avaistungil

Parlamendiliikmete sooline tasakaal aastate lõikes
Euroopa Liit
Aasta Naised Mehed
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22.10.2019 - 11:30
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate lõikes Lõplikud tulemused

Valimisaktiivsus Euroopa Liidus aasta lõikes protsentides
Aasta Euroopa Liit
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%