Austria

19.06.2019 - 13:01
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Tulemused riiklike erakondade kaupa: 2019–2024 Austria - Ametlikud tulemused

Riiklike erakondade häälte protsendid
Riiklikud erakonnad Häälte protsent
ÖVP - Österreichische Volkspartei 34,55%
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreich 23,89%
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs 17,20%
GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative 14,08%
NEOS - NEOS - Das neue Österreich 8,44%
JETZT - JETZT - Liste Pilz 1,04%
Muud erakonnad - Muud erakonnad 0,80%
02.07.2019 - 10:00
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Kohad fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Austria - Koosseis avaistungil

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
S&D 5
Rohelised/EVF 2
Renew Europe 1
ERP 7
ID 3

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • ID - Identiteet ja Demokraatia
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

02.07.2019 - 10:00
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Austria - Koosseis avaistungil

Euroopa Parlamendi riiklike kohtade koosseis, mis jaguneb poliitilisteks fraktsioonideks ja riiklikeks erakondadeks.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 7
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 5
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreich 5
ID - Identiteet ja Demokraatia 3
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 3
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 2
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
GRÜNE Die Grünen - Die Grüne Alternative 2
Renew Europe - Renew Europe group 1
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
NEOS NEOS - Das neue Österreich 1

SPÖ > S&D: HEIDE Hannes, REGNER Evelyn, SCHIEDER Andreas, SIDL Günther, VOLLATH Bettina

ÖVP > ERP: BERNHUBER Alexander , EDTSTADLER Karoline, KARAS Othmar, MANDL Lukas, SCHMIEDTBAUER Simone, THALER Barbara, WINZIG Angelika

FPÖ > ID: HAIDER Roman, MAYER Georg, VILIMSKY Harald

GRÜNE > Rohelised/EVF: VANA Monika , WIENER Sarah

NEOS > Renew Europe: GAMON Claudia

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

02.07.2019 - 16:25
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Sooline jaotus Euroopa Parlamendis aastate lõikes Austria - Koosseis avaistungil

Euroopa Parlamendi liikmete sooline tasakaal riigis ja Euroopas aastate lõikes
Austria Euroopa Liit
Aasta Naised Mehed Naised Mehed
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
28.05.2019 - 14:38
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate lõikes Austria - Lõplikud tulemused

Valimisaktiivsus riigis ja Euroopas aastate lõikes protsentides
Aasta Austria Euroopa Liit
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%