Poola

29.05.2019 - 16:46
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Tulemused riiklike erakondade kaupa: 2019–2024 Poola - Ametlikud tulemused

Riiklike erakondade häälte protsendid
Riiklikud erakonnad Häälte protsent
PiS - Prawo i Sprawiedliwość 45,38%
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) - Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 38,47%
Wiosna - Wiosna Roberta Biedronia 6,06%
Konfederacja - Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy 4,55%
Kukiz'15 - Kukiz'15 3,69%
Coal Lewica Razem (PR + UP + RSS) - Coalition Lewica Razem (Partia Razem + Unia Pracy + Ruch Sprawiedliwości Społecznej) 1,24%
Polska Fair Play - Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 0,54%
Muud erakonnad - Muud erakonnad 0,07%
02.07.2019 - 10:00
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Kohad fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Poola - Koosseis avaistungil

Kohad fraktsioonide kaupa
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
S&D 8
ERP 17
ECR 26

Fraktsioonid Euroopa Parlamendis

  • ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
  • S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
  • ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon
  • Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
  • ID - Identiteet ja Demokraatia
  • NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

02.07.2019 - 10:00
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Jaotus riiklike erakondade ja fraktsioonide kaupa: 2019–2024 Poola - Koosseis avaistungil

Euroopa Parlamendi riiklike kohtade koosseis, mis jaguneb poliitilisteks fraktsioonideks ja riiklikeks erakondadeks.
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 26
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
PiS Prawo i Sprawiedliwość 26
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 17
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 17
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 8
Sellesse poliitilisse fraktsiooni kuuluvad rahvuslikud erakonnad
Wiosna Wiosna Roberta Biedronia 3
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 5

PiS > ECR: BIELAN Adam Jerzy, BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław, CZARNECKI Ryszard Henryk, FOTYGA Anna Elżbieta, JAKI Patryk Tomasz, JURGIEL Krzysztof, KARSKI Karol Adam, KEMPA Beata Agnieszka, KLOC Izabela Helena, KOPCIŃSKA Joanna Maria, KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek, KRUK Elżbieta Małgorzata, KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof, LEGUTKO Ryszard Antoni, MAZUREK Beata, MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna, PORĘBA Tomasz Piotr, RAFALSKA Elżbieta, RZOŃCA Bogdan Józef, SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil, SZYDŁO Beata Maria, TOBISZOWSKI Grzegorz Józef, WASZCZYKOWSKI Witold Jan, WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, ZALEWSKA Anna Elżbieta, ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

Wiosna > S&D: BIEDROŃ Robert, KOHUT Łukasz Marcin, SPUREK Sylwia Iwona

Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) > ERP: ADAMOWICZ Magdalena, ARŁUKOWICZ Bartosz Adam, BUZEK Jerzy Karol, DUDA Jarosław, FRANKOWSKI Tomasz, GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria, HALICKI Andrzej Witold, HETMAN Krzysztof Andrzej, HÜBNER Danuta Maria, JARUBAS Adam Sebastian, KALINOWSKI Jarosław, KOPACZ Ewa Bożena, LEWANDOWSKI Janusz Antoni, OCHOJSKA-OKOŃSKA Janina Maria, OLBRYCHT Jan Marian, SIKORSKI Radosław Tomasz, ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) > S&D: BALT Marek Paweł, BELKA Marek Marian, CIMOSZEWICZ Włodzimierz, LIBERADZKI Bogusław Marian, MILLER Leszek Cezary

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

02.07.2019 - 16:25
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Sooline jaotus Euroopa Parlamendis aastate lõikes Poola - Koosseis avaistungil

Euroopa Parlamendi liikmete sooline tasakaal riigis ja Euroopas aastate lõikes
Poola Euroopa Liit
Aasta Naised Mehed Naised Mehed
2004 15% 85% 31% 69%
2009 22% 78% 35% 65%
2014 24% 76% 37% 63%
2019 35% 65% 41% 59%
27.05.2019 - 15:05
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate lõikes Poola - Lõplikud tulemused

Valimisaktiivsus riigis ja Euroopas aastate lõikes protsentides
Aasta Poola Euroopa Liit
2004 20,87% 45,47%
2009 24,53% 42,97%
2014 23,83% 42,61%
2019 45,68% 50,66%