Võrdlustööriist

Tulemuste liik:

Prognoosid: Kantar poolt riiklike prognooside või valimisandmete põhjal koondatud kompilatsioon.

Prognoositav koosseis: Euroopa Parlamendi võimaliku koosseisu prognoos pannakse kokku Kantar poolt liikmesriikides saadaolevate avaldatud valimistulemuste, hinnangute või valimisandmete põhjal. Prognoosid kuvatud ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilist koosseisu põhjal.

Esialgne koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis, mis põhineb olemasolevatel esialgsetel või lõplikel riiklikel hääletustulemustel, mis avaldatakse pärast hääletuse lõppu kõigis liikmesriikides, ning ametist lahkuva parlamendi fraktsioonilise koosseisu põhjal.

Esialgsed tulemused: Esmased tulemused, mille esitab liikmesriigi ametlik valimisasutus vastavalt tulemuste laekumisele.

Lõplikud tulemused: tulemused, mille avaldab liikmesriigi ametlik valimisasutus pärast kõigi häälte lugemist.

Ametlikud tulemused: lõplikud tulemused, mille kuulutab välja liikmesriigi ametlik valimisasutus ja mille on kinnitanud riiklik seadusandja.

Koosseis avaistungil: Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendillikmete volituste kontrollimist.

Parlamendi lahkuv koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis käesoleva ametiaja viimasel istungjärgul.

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Allikas: Euroopa Parlament koostöös Kantariga

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik