22.10.2019 - 11:30
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus aastate lõikes Lõplikud tulemused

Valimisaktiivsus Euroopa Liidus aasta lõikes protsentides
Aasta Euroopa Liit
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%
22.10.2019 - 11:30
Kõik ajad on tsoonis GMT+2

Valimisaktiivsus riikide kaupa (%) Lõplikud tulemused

Valimisaktiivsus Euroopa Liidus riikide ja aastate lõikes protsentides
Riik 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Belgia 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Taani 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Saksamaa 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Iirimaa 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Prantsusmaa 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Itaalia 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Luksemburg 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Holland 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Suurbritannia 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Kreeka 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Hispaania 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Portugal 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Rootsi 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Austria 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Soome 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Tšehhi 28,30 28,22 18,20 28,72
Eesti 26,83 43,90 36,52 37,60
Küpros 72,50 59,40 43,97 44,99
Leedu 48,38 20,98 47,35 53,48
Läti 41,34 53,70 30,24 33,53
Ungari 38,50 36,31 28,97 43,36
Malta 82,39 78,79 74,80 72,70
Poola 20,87 24,53 23,83 45,68
Sloveenia 28,35 28,37 24,55 28,89
Slovakkia 16,97 19,64 13,05 22,74
Bulgaaria 29,22 38,99 35,84 32,64
Rumeenia 29,47 27,67 32,44 51,20
Horvaatia 20,84 25,24 29,85
EL-is kokku 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66
Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik