Euroopa Parlament: 1999–2004 Koosseis avaistungil

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
PPE-DE - Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 232 37,06%
PSE - Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon 180 28,75%
ELDR - Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon 50 7,99%
Verts/ALE - Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon 48 7,67%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 42 6,71%
UEN - fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 31 4,95%
TDI - Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon 18 2,88%
EDD - fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest 16 2,56%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 9 1,00%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik