Euroopa Parlament: 2004–2009 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP-ED - Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon 288 36,69%
PSE - Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon 218 27,77%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 100 12,74%
UEN - Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest 44 5,61%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 43 5,48%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 40 5,10%
IND/DEM - Fraktsioon Iseseisvus/Demokraatia 22 2,80%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 30 3,82%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik