Euroopa Parlament: 2009–2014 Koosseis avaistungil

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 265 36,01%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 184 25,00%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 84 11,41%
Verts/ALE - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 55 7,47%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 54 7,34%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 35 4,76%
EFD - Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon 32 4,35%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 27 3,67%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik