Euroopa Parlament: 2014–2019 Parlamendi lahkuv koosseis

Poliitiliste fraktsioonide jaotus Euroopa Parlamendis
Fraktsioonid Euroopa Parlamendis Kohtade arv % kohtadest
ERP - Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon 216 28,84%
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 185 24,70%
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 77 10,28%
ALDE - Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon 69 9,21%
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 52 6,94%
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 52 6,94%
EFDD - Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon 42 5,61%
ENL - Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon 36 4,81%
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 20 2,67%

Alates 2009. aastast on parlamendi kodukorra kohaselt fraktsiooni moodustamiseks vaja vähemalt 25 parlamendiliiget, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Laadi alla ja jaga
Laadi alla see graafik