Parlaimint na hEorpa: 2009-2014 Seisiún reachtach

Dáileadh na ngrúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) 265 36.01%
S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa 184 25.00%
ALDE - Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip 84 11.41%
Verts/ALE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí 55 7.47%
ECR - Coimeádaithe agus Leasaitheoirí na hEorpa 54 7.34%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach 35 4.76%
EFD - An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais 32 4.35%
NI - Feisirí Neamhcheangailte 27 3.67%

Ó 2009, de réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, beidh 25 Fheisire ar a laghad, ar toghadh iad i seacht mBallstát ar a laghad, i ngrúpa polaitiúil.

Íoslódáil agus roinn
Íoslódáil an graf seo