Parlaimint na hEorpa: 2014-2019 Seisiún reachtach

Dáileadh na ngrúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) 221 29.43%
S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa 191 25.43%
ECR - An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa 70 9.32%
ALDE - Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip 67 8.92%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach 52 6.92%
Na Glasaigh/SCE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí 50 6.66%
EFDD - An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais Dhírigh 48 6.39%
NI - Feisirí Neamhcheangailte 52 6.92%

Ó 2009, de réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, beidh 25 Fheisire ar a laghad, ar toghadh iad i seacht mBallstát ar a laghad, i ngrúpa polaitiúil.

Íoslódáil agus roinn
Íoslódáil an graf seo