Uirlisí

Cuir torthaí i gcomparáid, cruthaigh do chomhdhéanamh Parlaiminte féin, nó leabaigh na torthaí ar do láithreán féin!

 • Uirlis chomparáideach

  Déan comparáid idir torthaí na dtoghchán Eorpach ó 1979

 • Áireamhán an Tromlaigh

  Roghnaigh grúpaí polaitiúla agus féach cé na grúpaí a d’fhéadfadh a bheith sa tromlach sa Pharlaimint. Beidh an uirlis seo le fáil ón 26 Bealtaine, i rith oíche an toghcháin, chomh luath is a bheidh na torthaí ar fáil ar leibhéal Eorpach.

 • Cruthaigh do ghiuirléid

  Foilsigh na torthaí Eorpacha ar do láithreán gréasáin leis an ngiuirléid inleabaithe seo. Tá fáil ar na torthaí stairiúla go léir ó thoghcháin 1979 ar aghaidh san uirlis seo.

 • Íoslódáil bileoga sonraí

  Íoslódáil anseo sonraí loma na dtorthaí toghcháin arna bhfoilsiú ar an láithreán gréasáin. Tá roinnt formáidí íomhá agus sonraí oscailte ar fáil do gach cineál torthaí (i.e. torthaí Eorpacha, torthaí náisiúnta, ráta vótála agus cothromaíocht inscne) ó thoghcháin 1979 ar aghaidh.