An tAontas Eorpach

02-07-2019 - 10:00
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Parlaimint na hEorpa: 2019 - 2024 Seisiún reachtach

Dáileadh na ngrúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán % de na suíocháin
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) 182 24.23%
S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa 154 20.51%
Renew Europe - Renew Europe group 108 14.38%
Na Glasaigh/SCE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí 74 9.85%
ID - Identity and Democracy 73 9.72%
ECR - An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa 62 8.26%
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach 41 5.46%
NI - Feisirí Neamhcheangailte 57 7.59%

Ó 2009, de réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, beidh 25 Fheisire ar a laghad, ar toghadh iad i seacht mBallstát ar a laghad, i ngrúpa polaitiúil.

08-07-2019 - 12:11
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Cothromaíocht inscne Feisirí de réir bliana Seisiún reachtach

Cothromaíocht inscne i measc Feisirí de Pharlaimint na hEorpa de réir bliana
An tAontas Eorpach
Bliain Mná Fir
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22-10-2019 - 11:30
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Ráta vótála de réir bliana Torthaí críochnaitheacha

Ráta vótála san Aontas Eorpach de réir bliana, i bpointí céatadáin
Bliain An tAontas Eorpach
2004 45.47%
2009 42.97%
2014 42.61%
2019 50.66%