An Bheilg

14-06-2019 - 10:07
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Torthaí de réir páirtí náisiúnta: 2019 - 2024 An Bheilg - Torthaí oifigiúla

Céatadán an vóta do pháirtithe náisiúnta
Páirtithe náisiúnta Céatadán na vótaí
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 13.73%
VI.Belang - Vlaams Belang 11.68%
PS - Parti Socialiste 10.19%
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 9.76%
CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams 8.90%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 7.60%
Groen - Groen 7.57%
MR - Mouvement Réformateur 7.36%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 6.25%
PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique 5.57%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 3.41%
PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België 3.03%
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 2.26%
PP - Parti Populaire 1.78%
CSP - Christlich Soziale Partei 0.22%
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 0.10%
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 0.08%
SP - Sozialistische Partei 0.07%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0.07%
Páirtithe eile F. - Páirtithe eile ó choláiste toghcháin ina labhraítear an Ollainnis 0.29%
Páirtithe eile G. - Páirtithe eile ó choláiste toghcháin ina labhraítear an Ghearmáinis 0.08%
Páirtithe eile W. - Páirtithe eile ó choláiste toghcháin ina labhraítear an Fhraincis 0.00%
02-07-2019 - 10:00
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Suíocháin de réir grúpa polaitiúil: 2019 - 2024 An Bheilg - Seisiún reachtach

Suíocháin de réir grúpa polaitiúil
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán
GUE/NGL 1
S&D 3
Na Glasaigh/SCE 3
Renew Europe 4
PPE 4
ECR 3
ID 3

Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa

  • PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)
  • S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa
  • ECR - An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
  • Na Glasaigh/SCE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Feisirí Neamhcheangailte

Ó 2009, de réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, beidh 25 Fheisire ar a laghad, ar toghadh iad i seacht mBallstát ar a laghad, i ngrúpa polaitiúil.

02-07-2019 - 10:00
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Miondealú de réir páirtithe náisiúnta agus grúpaí polaitiúla: 2019 - 2024 An Bheilg - Seisiún reachtach

Comhdhéanamh na suíochán náisiúnta i bParlaimint na hEorpa, roinnte de réir Grúpaí Polaitiúla Eorpacha agus Páirtithe Náisiúnta
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) 4
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Renew Europe group 4
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa 3
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
PS Parti Socialiste 2
ECR - An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa 3
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Na Glasaigh/SCE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí 3
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
Groen Groen 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
ID - Identity and Democracy 3
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach 1
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

CD&V > PPE: FRANSSEN Cindy, PEETERS Kris

Groen > Na Glasaigh/SCE: DE SUTTER Petra

N-VA > ECR: BOURGEOIS Geert, KANKO Assita, VAN OVERTVELDT Johan

sp.a > S&D: VAN BREMPT Kathleen

VI.Belang > ID: ANNEMANS Gerolf, DE MAN Filip, VANDENDRIESSCHE Tom

Open VLD > Renew Europe: VAUTMANS Hilde, VERHOFSTADT Guy

PS > S&D: ARENA Maria, TARABELLA Marc

MR > Renew Europe: CHASTEL Olivier, RIES Frédérique

cdH > PPE: LUTGEN Benoît

ECOLO > Na Glasaigh/SCE: BRICMONT Saskia, LAMBERTS Philippe

PTB-PVDA > GUE/NGL: BOTENGA Marc

CSP > PPE: ARIMONT Pascal

Ó 2009, de réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, beidh 25 Fheisire ar a laghad, ar toghadh iad i seacht mBallstát ar a laghad, i ngrúpa polaitiúil.

02-07-2019 - 16:25
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Cothromaíocht inscne Feisirí de réir bliana An Bheilg - Seisiún reachtach

Cothromaíocht inscne náisiúnta agus Eorpach i measc Feisirí de Pharlaimint na hEorpa de réir bliana
An Bheilg An tAontas Eorpach
Bliain Mná Fir Mná Fir
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
25-09-2019 - 18:12
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Ráta vótála de réir bliana An Bheilg - Torthaí críochnaitheacha

Ráta vótála náisiúnta agus Eorpach de réir bliana, i bpointí céatadáin
Bliain An Bheilg An tAontas Eorpach
1979 91.36% 61.99%
1984 92.09% 58.98%
1989 90.73% 58.41%
1994 90.66% 56.67%
1999 91.05% 49.51%
2004 90.81% 45.47%
2009 90.39% 42.97%
2014 89.64% 42.61%
2019 88.47% 50.66%