An Fhrainc

25-09-2019 - 18:12
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Torthaí de réir páirtí náisiúnta: 2019 - 2024 An Fhrainc - Torthaí oifigiúla

Céatadán an vóta do pháirtithe náisiúnta
Páirtithe náisiúnta Céatadán na vótaí
RN - Rassemblement national 23.34%
Coal (LREM + MoDem + A + MRSL) - Coalition Renaissance (La Republique En marche! + MoDem + Agir + Mouvement radical, social et libéral) 22.42%
EELV - Europe écologie-Les verts 13.47%
LR - Les Républicains - Union de la droite et du centre 8.48%
FI - France insoumise 6.31%
Coal (PS + RDG + PP + N) - Coalition Envie d'Europe écologique et sociale (Parti Socialiste + Radicaux de Gauche + Place publique + Nouvelle Donne) 6.19%
DLF + CNIP - Debout la France + CNIP 3.51%
Generation.s - Generation.s 3.27%
UDI - Union des Démocrates et Indépendants 2.50%
PCF - Parti communiste français 2.49%
Páirtithe eile - Páirtithe eile 8.02%
02-07-2019 - 10:00
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Suíocháin de réir grúpa polaitiúil: 2019 - 2024 An Fhrainc - Seisiún reachtach

Suíocháin de réir grúpa polaitiúil
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán
GUE/NGL 6
S&D 5
Na Glasaigh/SCE 12
Renew Europe 21
PPE 8
ID 22

Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa

  • PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)
  • S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa
  • ECR - An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach
  • Na Glasaigh/SCE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Feisirí Neamhcheangailte

Ó 2009, de réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, beidh 25 Fheisire ar a laghad, ar toghadh iad i seacht mBallstát ar a laghad, i ngrúpa polaitiúil.

02-07-2019 - 10:00
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Miondealú de réir páirtithe náisiúnta agus grúpaí polaitiúla: 2019 - 2024 An Fhrainc - Seisiún reachtach

Comhdhéanamh na suíochán náisiúnta i bParlaimint na hEorpa, roinnte de réir Grúpaí Polaitiúla Eorpacha agus Páirtithe Náisiúnta
Grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa Líon suíochán
ID - Identity and Democracy 22
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
RN Rassemblement national 22
Renew Europe - Renew Europe group 21
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
Coal (LREM + MoDem + A + MRSL) Coalition Renaissance (La Republique En marche! + MoDem + Agir + Mouvement radical, social et libéral) 21
Na Glasaigh/SCE - An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí 12
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
EELV Europe écologie-Les verts 12
PPE - Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) 8
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
LR Les Républicains - Union de la droite et du centre 8
GUE/NGL - Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach 6
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
FI France insoumise 6
S&D - An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa 5
Páirtithe náisiúnta a bhaineann leis an ngrúpa polaitiúil seo
Coal (PS + RDG + PP + N) Coalition Envie d'Europe écologique et sociale (Parti Socialiste + Radicaux de Gauche + Place publique + Nouvelle Donne) 5

FI > GUE/NGL: AUBRY Manon, BOMPARD Manuel , CHAIBI Leïla , MAUREL Emmanuel , OMARJEE Younous , PELLETIER Anne-Sophie

Coal (PS + RDG + PP + N) > S&D: ANDRIEU Éric , GLUCKSMANN Raphaël, GUILLAUME Sylvie , LALUCQ Aurore , LARROUTUROU Pierre

EELV > Na Glasaigh/SCE: ALFONSI François , BITEAU Benoît , CARÊME Damien , CORMAND David, DELBOS-CORFIELD Gwendoline, DELLI Karima, JADOT Yannick , RIVASI Michèle , ROOSE Caroline , SATOURI Mounir , TOUSSAINT Marie , YENBOU Salima

LR > PPE: BELLAMY François-Xavier, COLIN-OESTERLE Nathalie, DANJEAN Arnaud, DIDIER Geoffroy, EVREN Agnès, HORTEFEUX Brice, MORANO Nadine, SANDER Anne

RN > ID: ANDROUËT Mathilde , BARDELLA Jordan, BAY Nicolas, BEIGNEUX Aurélia , BILDE Dominique, BRUNA Annika , COLLARD Gilbert , GARRAUD Jean-Paul, GRISET Catherine, JALKH Jean-François , JAMET France , JORON Virginie, JUVIN Hervé, LAPORTE Hélène, LEBRETON Gilles, LECHANTEUX Julie , MARIANI Thierry, MÉLIN Joelle, OLIVIER Philippe , PIRBAKAS-GRISONI Maxette , RIVIÈRE Jérôme , ROUGÉ André

Coal (LREM + MoDem + A + MRSL) > Renew Europe: BIJOUX Stéphane, BOYER Gilles, BRUNET Sylvie, CANFIN Pascal, CHABAUD Catherine, DURAND Pascal, DÉCERLE Jérémy, FARRENG Laurence, GRUDLER Christophe, GUETTA Bernard, HAYER Valérie, KARLESKIND Pierre, KELLER Fabienne, LOISEAU Nathalie, RIQUET Dominique, SÉJOURNÉ Stéphane, TOLLERET Irène, TRILLET-LENOIR Véronique, VEDRENNE Marie-Pierre, YON-COURTIN Stéphanie, ZACHAROPOULOU Chrysoula

Ó 2009, de réir rialacha nós imeachta na Parlaiminte, beidh 25 Fheisire ar a laghad, ar toghadh iad i seacht mBallstát ar a laghad, i ngrúpa polaitiúil.

02-07-2019 - 16:25
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Cothromaíocht inscne Feisirí de réir bliana An Fhrainc - Seisiún reachtach

Cothromaíocht inscne náisiúnta agus Eorpach i measc Feisirí de Pharlaimint na hEorpa de réir bliana
An Fhrainc An tAontas Eorpach
Bliain Mná Fir Mná Fir
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27-05-2019 - 10:18
In GMT+2 a léirítear na hamanna go léir

Ráta vótála de réir bliana An Fhrainc - Torthaí críochnaitheacha

Ráta vótála náisiúnta agus Eorpach de réir bliana, i bpointí céatadáin
Bliain An Fhrainc An tAontas Eorpach
1979 60.71% 61.99%
1984 56.72% 58.98%
1989 48.80% 58.41%
1994 52.71% 56.67%
1999 46.76% 49.51%
2004 42.76% 45.47%
2009 40.63% 42.97%
2014 42.43% 42.61%
2019 50.12% 50.66%