Preuzimanje podatkovnih tablica

Izborni podaci za sve europske izbore od 1979. godine dostupni su ovdje za preuzimanje u različitim formatima.

Svi dokumenti dostupni za preuzimanje popraćeni su digitalnim potpisom. Ti se potpisi mogu validirati korištenjem ovog certifikata, koji je pak moguće validirati korištenjem sljedećeg lanca certifikata.


Podaci o europskim izborima 2019.


Povijesni podaci: Europski izbori 1979. – 2014.